Door Henk Wessels op 15 februari 2015

Vragen rond de sporthal……

Vragen rond de sporthal

Al jaren hebben we in de Gemeente Tubbergen te kampen met een tekort aan indoor-ruimtes voor bewegingsonderwijs van de scholen en de verschillende sportclubs. Daardoor vinden trainingen plaats in sporthallen van o.a. Westerhaar, Dedemsvaart en Emlichheim. Een ongewenste situatie!
Na enkele mislukte plannen ligt er nu een plan voor de duurzaamste sporthal van Nederland. Probleem is echter dat de gevraagde bijdrage door de gemeente verhoogd is met 1,2 miljoen tot een totaalsubsidie van 2,8 miljoen. Het college heeft nog eens alle potjes in het gemeentehuis op de kop gehouden en het ontbrekende bedrag gevonden bij de algemene middelen ( € 881.000) en bij reserve vrijval groot onderhoud (€ 374.000).

Ondanks de mooie digitale presentatie door de SRTT blijven er toch nog veel vragen over, alvorens er groen licht kan worden gegeven door de gemeenteraad. Het huidige standpunt van onze fractie is kort en goed : We zien de noodzaak van een nieuwe sporthal en we willen het plan graag ondersteunen, maar we hebben niet het geld er voor. Daarom hebben we de volgende vragen / opmerkingen voor de wethouder :

  1. Is de sloop van de Verdegaalhal écht nodig of kunnen we met een veel lager bedrag deze sporthal weer up to date maken?
  2. Kunnen we de kosten voor een nieuwe sporthal voor een substantieel deel compenseren door hergebruik of verkoop van de locatie Verdegaalhal?
  3. Hoe is de staat van de overige sporthallen / gymzalen binnen onze gemeente? Is er sprake van veel onderhoudskosten en zijn die ook voor rekening van de Gemeente?
  4. Hebben we voldoende budget om in de toekomst ook andere sporthallen te vervangen en gelijkelijk te subsidiëren of is dit een voorkeursbehandeling die alleen voor dorp Tubbergen geldt?
  5. Aangezien we ook grote financiële risico’s lopen in het sociale domein ( herverdelingseffecten), zouden we flink in de rode cijfers terecht kunnen komen. Dit zal tot gevolg hebben dat we lasten zullen moeten verzwaren voor de burger (OZB). Deze lastenverzwaring is het verbreken van de belofte naar de kiezers.

Kortom, we zijn als PvdA fractie er nog lang niet uit. Wordt vervolgd in de raadsvergadering van maandag 2 maart a.s.

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels