Door Henk Wessels op 4 oktober 2015

Vluchtelingenbeleid

Vluchtelingenbeleid

Natuurlijk weten we allemaal dat wij in Tubbergen de vluchtelingenproblematiek in de wereld niet kunnen oplossen.

Natuurlijk willen we ook allemaal dat de situatie elders in de wereld zodanig verandert, dat mensen niet hoeven te vluchten, maar in hun eigen land een goede toekomst hebben.

Zolang het nog niet zo ver is kloppen vele vluchtelingen aan de poorten van Europa. In het kader van een gewenste eerlijke verdeling zal ook ons land de nodige vluchtelingen moeten opnemen. Waar elders in ons land vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest, kunnen wij niet de andere kant opkijken. Daarom is er in de raadsvergadering van 14 september een raadsbrede motie aangenomen, waarin we het college oproepen om te kijken wat er mogelijk is binnen onze gemeente en binnen aanvaardbare proporties.

 

In de raadsvergadering van 5 oktober dienen we als PvdA fractie opnieuw een motie in over vluchtelingenbeleid. Deze motie gaat over de gezamenlijke aanpak van de vluchtelingenproblematiek binnen de 14 Twentse gemeenten. Het gaat niet alleen om solidariteit met vluchtelingen, maar ook om solidariteit tussen de Twentse gemeenten.
In deze motie wordt de wethouder dan ook opgeroepen om samen met de 13 andere Twentse gemeenten te zoeken naar oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek. Hierbij gaat het niet direct om noodhulp, maar ook om zaken als huisvesting, onderwijs en sociale voorzieningen voor de komende jaren. In de gemeenten Almelo en Hengelo is deze motie reeds aangenomen in de gemeenteraad.

 

Henk Wessels – PvdA Tubbergen

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels