Door Henk Wessels op 19 december 2015

PvdA bezorgd om risico’s jeugdzorg!

PvdA bezorgd om risico’s jeugdzorg
Na het bekend worden van de cijfers in het tweede programmajournaal van de Gemeente Tubbergen, blijken met name de kosten van de jeugdzorg explosief toe te nemen. Aangezien er pas in maart 2016 wat meer duidelijkheid zal zijn m.b.t. de werkelijke kosten kan er worden gesproken van een open einde constructie.
De PvdA fractie vindt het daarom onverstandig om per 1 januari 2016 1,3 miljoen euro aan te wenden voor lastenverlichting in de vorm van OZB-verlaging. In de raadsvergadering van a.s. maandag 14 december diende de fractie daarom een amendement in, waarin wordt aangedrongen op uitstel van de OZB verlaging tot dat er meer zekerheid bestaat m.b.t. de kosten binnen het sociale domein.
Ondanks bemoedigende reacties uit het kamp van de coalitie, bleek bij stemming in de gemeenteraad de fractiediscipline het te winnen en werd ook dit amendement met brede steun verworpen.
Conclusie : De burger mag zich verheugen op ongeveer 10 euro OZB-verlaging in 2016 (geldt alleen voor huiseigenaren!), maar moet wel afwachten of er in 2016 voldoende geld zal blijken te zijn voor de zorg. Politiek is een kwestie van keuzes maken…

Tubbergen, 16 december 2015

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels