Door Henk Wessels op 5 december 2016

Motie bijensterfte.

Motie bijensterfte

In de raadsvergadering van 28 november vroeg de PvdA fractie aandacht voor de zorgelijke situatie m.b.t. bijen, hommels en vlinders. Door diverse oorzaken, zoals intensieve landbouw, bestrijdingsmiddelen, ziekten en klimaatinvloeden, worden de leefomstandigheden voor vele insecten grondig aangetast, met grote gevolgen voor onze voedselketen en de gehele biodiversiteit.

In navolging van omliggende gemeentes als Losser en Dinkelland werd de motie uiteindelijk ook in de Tubbergse raad aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Vanuit de coalitiepartijen werd er druk op de PvdA fractie uitgeoefend om met name oorzaken als intensieve landbouw en bestrijdingsmiddelen te schrappen in de motie. Henk Wessels was niet van plan om deze angel uit de motie te trekken en hield een vurig pleidooi om zijn motie te ondersteunen. Uiteindelijk leidde dat tot een raadsbrede ondertekening van de motie door alle vier partijen uit de raad.

Wethouder Volmerink nam de motie over en zegde toe uitvoering te geven aan de voorgestelde wensen. Dat betekent o.a. dat de braakliggende gronden in de Gemeente Tubbergen zullen worden ingezaaid met bloemzaad en dat er ook zal worden meegewerkt aan de realisatie van een bijenstal in de kern Tubbergen.

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels