Maatschappelijk Akkoord & Begroting 2019

20 november 2018

Direct na de begrotingsvergadering van 12 november werd ons een drietal vragen voorgelegd. Hierbij de vragen en de antwoorden:

Vraag 1 :Hoe heeft de PvdA fractie het proces van het Maatschappelijk Akkoord ervaren?

Hoewel we in het verleden natuurlijk ook wel contacten hadden met de dorpen (via de dorpsraden), is met het Maatschappelijk Akkoord de uitwisseling met de dorpen wel wat intensiever geworden. Het is een tijdrovende, maar zinvolle ontmoeting met de kernen geworden, die geleid heeft tot een coalitieakkoord waarin vele groepen uit de samenleving hun bijdrage hebben kunnen leveren. Breed draagvlak voor de besluitvorming van de komende jaren vinden we als PvdA fractie een goede zaak. We moeten als burgers en politiek de handen in een slaan om samen zorg te dragen voor de leefbaarheid in onze kernen.

Vraag 2 :Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de PvdA fractie?

In vogelvlucht enkele zaken uit het MAT die we als PvdA fractie ondersteunen:
-Onderzoek naar een Knarrenhof in Vasse
-Haalbaarheidsonderzoek voor maatschappelijke accommodatie in Langeveen
-Onderzoek centrumplan Albergen
-Verplaatsing basisschool naar de Spil in Fleringen
-Nieuwe basisschool voor Geesteren
-Duurzaamheidsinitiatieven van Essenkracht in Harbrinkhoek
-School en huiskamer in Manderveen
-Onderzoek naar woonbehoeftes in Reutum
-Verlevendiging Raadhuisplein in Tubbergen

Van de kern overstijgende zaken vinden we armoedebestrijding, biodiversiteit, toerisme en wonen de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.
T.a.v. de begroting maken we ons zorgen over de financiële tekorten op het sociale domein (jeugdzorg en WMO).

Vraag 3 :Wat zijn de verwachtingen van de PvdA fractie voor de komende jaren?

Het komende jaar wordt een jaar van overleggen en polderen. De gesprekken met de samenleving krijgen een vervolg en moeten uiteindelijk leiden tot besluitvorming in de gemeenteraad.
Dat zal ongetwijfeld betekenen dat een groot aantal voornemens wordt omgezet in concrete acties. Tegelijkertijd betekent het ook dat niet alle voorstellen uit de kernen zullen worden gerealiseerd. Dat heeft te maken met geld, maar ook met keuzes die uiteindelijk door de gemeenteraad worden gemaakt. Want, democratische vernieuwing betekent dat burgers de kans krijgen om hun wensen kenbaar te maken, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad, als democratisch gekozen orgaan binnen onze gemeente.