30 oktober 2014

Henk Wessels in gesprek met…..

Henk Wessles (PvdA) in gesprek Mw. Albers en Mw. Hochst van de muziekschool Kaliber Almelo.

 

In een gesprek tussen wethouder en muziekschool eind augustus 2014 bleek er nog niets aan de hand… Er is dus duidelijk sprake van een snel gevonden bezuiniging, zonder een duidelijke visie op muziekonderwijs.

De muziekschool geeft aan graag het hele palet van muziek en cultuur toegankelijk te houden. Daarvoor zijn professionals noodzakelijk. De voorgestelde bezuinigingen leiden tot ontslag van de docenten.

Het budget dat de muziekschool ontvangt is ongeveer € 150.000. Dit bedrag ontvangt men nog in 2015 en 2016. In 2017 gaat het terug naar € 0. Wel wordt er vanaf 2017 € 75000 gereserveerd voor een nieuwe, toekomstgerichte opzet van het muziekonderwijs.

De landelijke overheid stelt geld beschikbaar voor muziekonderwijs op scholen. Dit gaat dus via het onderwijs en niet via de muziekscholen. De muziekschool is voorstander van het samen optrekken met onderwijs en muziekverenigingen, om te komen tot een nieuwe opzet.