Door Henk Wessels op 31 maart 2016

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

Gezond leefklimaat

In het afgelopen jaar was er veel aandacht voor het afvalwater van de NAM. Naast vele duizenden handtekeningen was er ook een raadsbrede motie in deze raad, omdat we ons zorgen maken over ons Twentse landschap en de gezondheid van onze kinderen.

Naast de bedreiging van het afvalwater voor onze bodem, is er in onze gemeente sprake van een andere milieudreiging. Bollentelers gebruiken goede agrarische grond voor de teelt van o.a. lelies. Daarbij worden de nodige giffen als bestrijdingsmiddel gebruikt. Hierbij is geen sprake van giffen op duizenden meters diepte, maar van giffen in de lucht, in de bodem, in het grondwater en ook in het oppervlaktewater. Binnen het door onze wethouder afgesloten convenant wordt toegelaten dat deze bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt op 5 meter van bewoning ( dus ook op 5 meter van scholen, verzorgingshuizen, sportvelden, enz.)
Het RIVM is nog steeds bezig met onderzoek naar de gevolgen van de bestrijdingsmiddelen. Tot de uitkomst hiervan bekend is krijgen omwonenden van de gezondheidsraad de volgende adviezen :

  • Ramen sluiten
  • Niets eten van je eigen tuin
  • Kinderen binnen houden

Als PvdA fractie vinden we dat het eenzijdig gesloten convenant moet worden opengebroken. Er moet een nieuw convenant komen, waarbij naast bollentelers en LTO ook GGD, omwonenden en natuurorganisaties aan tafel zitten. Daarbij zal nadrukkelijk moeten worden gekeken naar de gevaren voor de volksgezondheid. De gezondheid van onze kinderen moet ons meer waard zijn dan het economisch gewin van de bollentelers.

 

NB : Helaas moeten we ook hier melden dat de overige partijen in de raad deze ambitie niet ondersteunden. Ons Twentse landschap en de gezondheid van onze kinderen is kennelijk wel van belang als het gaat om afvalwater van de NAM, maar niet als het gaat om giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw…

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels