12 februari 2014, de Spil, Fleringen | de Spil, Fleringen

Gemeentelijke debat-verkiezingsavond.

De dorpsraad Fleringen houdt deze avond haar jaarvergadering. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Aansluitend aan de vergadering gaan, vanaf 21.30 uur, de fractieleiders van de verschillende politieke partijen binnen de gemeente Tubbergen met elkaar in debat.

U bent van harte welkom op deze avond.