20 augustus 2015, om 19:30 | Gemeentehuis

Fractievergadering.