Raadslid en Commissielid Samenleving en Bestuur

Marian de Boer

Marian de Boer

Over Marian de Boer

06-54223675

Mijn naam is Marian de Boer, geboren in 1960 te Tubbergen en sinds 2005 woonachtig in de kleinste kern Manderveen. Werkzaam bij de Ziekenhuisgroep Twente als verpleegkundige in Almelo / Hengelo.
Manderveen is een klein actief dorp waar noaberschap en saamhorigheid belangrijk zijn. Leefbaarheid, onderwijs, verenigingsleven, ondernemerschap binnen het dorp en het behouden van de faciliteiten zijn van groot belang. Om deze redenen ben ik vanaf 2011 lid van de dorpsraad. Het verbinden van mensen en werkgroepen, samen sterk en krachtig

Na een aantal jaren buiten Tubbergen, ben ik vanaf midden jaren tachtig weer woonachtig binnen de gemeente Tubbergen, waarvan de laatste negen jaar in Manderveen. Een kleine gemeenschap waar saamhorigheid groot is en waar men het belang van behoud van faciliteiten die er zijn groot acht. Onderwijs, verenigingsleven, toerisme, ondernemerschap. Om deze reden ben ik vanaf 2011 bestuurslid van de dorpsraad. Samen sterk en krachtig om dat wat er is te behouden en waar mogelijk ook nieuwe ontwikkelingen te realiseren.
Vanaf 2010 ben ik ook lid van de PvdA, de laatste vier jaar als lid van de commissie Ruimte en Economie.
Ik heb altijd al belangstelling gehad in de politiek. Meepraten over beleid op het gebied van wonen, welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid, leefbaarheid in onze kernen en zorg. Vooral de groep inwoners die het moeilijk hebben kunnen op onze steun rekenen. We willen in de gemeenteraad graag een betere balans realiseren om samen tot goede besluitvorming te komen.

Ik maak graag deel uit van een groep enthousiaste, gedreven mensen, die de komende jaren binnen de gemeente Tubbergen het verschil willen maken!