Commissielid

Marian de Boer

Marian de Boer

Over Marian de Boer

06-54223675

Geboren in 1960 in Tubbergen, als jongste van een gezin van zeven. Getrouwd en 2 kinderen, een dochter en een zoon. Werkzaam bij de Ziekenhuisgroep Twente als verpleegkundige, daarnaast actief geweest als wijkverpleegkundige.

Na een aantal jaren buiten Tubbergen, ben ik vanaf midden jaren tachtig weer woonachtig binnen de gemeente Tubbergen, waarvan de laatste negen jaar in Manderveen. Een kleine gemeenschap waar saamhorigheid groot is en waar men het belang van behoud van faciliteiten die er zijn groot acht. Onderwijs, verenigingsleven, toerisme, ondernemerschap. Om deze reden ben ik vanaf 2011 bestuurslid van de dorpsraad. Samen sterk en krachtig om dat wat er is te behouden.

Vanaf 2010 ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb altijd al belangstelling gehad in de politiek en dit was voor mij een mogelijkheid om ook mee te praten over zaken die er naar mijn mening toe doen. Meepraten over beleid op het gebied van wonen, welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid, leefbaarheid in onze kernen en zorg.

Deel uitmaken van een groep enthousiaste, gedreven mensen, die de komende jaren binnen de gemeente Tubbergen zorg willen dragen voor hen die het nodig hebben.
Dat is de Kracht van Samen.