Commissielid Samenleving en Bestuur

Ingrid Franke

Ingrid Franke

Over Ingrid Franke

Ik ben Ingrid Franke, sinds 1996 woonachtig in het kleinste dorp van de gemeente Tubbergen, Manderveen.

Na mijn studie Heao bedrijfseconomie ben ik gaan werken in de Weezenlanden (de huidige Isalaklinieken) te Zwolle.
Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest op de bedrijfseconomische afdeling ben ik in 1997 in dienst gekomen van de gemeente Hardenberg. Na allereerst een financiële functie te hebben bekleed ben ik in 2001 begonnen als contactpersoon voor plaatselijke belangen/dorpsraden.

Al vanaf mijn tienerjaren ben ik actief als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Naast volleybaltrainster heb ik diverse bestuurlijke functies gehad en zitting gehad in allerlei commissies. Ook ben ik 9 jaar actief geweest binnen de dorpsraad Manderveen en bestuurslid geweest van het Kulturhus Manderveen.

In mijn functie als contactambtenaar en ook in mijn bestuursfuncties heb ik van dichtbij gezien dat er heel veel kan als mensen samen aan de slag gaan. De totstandkoming van de diverse kulturhusen binnen onze gemeente zijn daar goede voorbeelden van maar ook de regionale samenwerkingsverbanden leiden tot veel goede dingen. Vaak leiden dit soort initiatieven weer tot nieuwe uitdagingen omdat mensen veel energie halen uit projecten die gezamenlijk tot succes hebben geleid.

Ik vind het belangrijk dat de PvdA een sterke positie krijgt binnen de nieuwe gemeenteraad, zodat groene en sociale onderwerpen op de raadsagenda worden geplaatst.