Wij maken het verschil!

Door de grote meerderheid van de huidige coalitie is er geen sprake van een evenwichtige discussie. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de besluitvorming. Als Tubbergse PvdA afdeling staan we voor : *Meer biodiversiteit in ons Twentse landschap. *Duurzame vormen van landbouw. *Energiezuinig wonen en bouwen. *Voldoende woonmogelijkheden voor starters. *Reuring op het raadhuisplein. *Een ruimhartig armoedebeleid. *Betaalbare zorg voor iedereen. *Ruimte voor openbaar onderwijs. We zijn tegen : *Hoge rentes op schuldhulpverlening. *Ruime kapverordening. *Bezuinigingen op bibliotheken en andere culturele activiteiten / evenementen. *Groeiende bureaucratie.