Völ geluk in ’n tuk

22 december 2018

Namens de PvdA fractie Tubbergen danken we alle volgers, kiezers en medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. We beloven ook in het komende jaar ons best te blijven doen om de kleur van de PvdA in de Tubbergse gemeentepolitiek te laten zien. Dat betekent inzet voor groene en sociale politiek, ook in 2019!

Daarnaast wensen we natuurlijk alle inwoners van de Gemeente Tubbergen een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2019.

Marieke Blankenvoort
Marian de Boer
Jos Harmelink
Henk Wessels