Door Henk Wessels op 4 oktober 2015

Verklaring Marktplein Tubbergen.

Marktplein Tubbergen

 

Het moge duidelijk zijn dat de PvdA fractie het initiatief van Marktplein Tubbergen graag een kans wil geven. We zien het als een mooi economisch initiatief van jonge Tubbergse ondernemers, dat, gezien het aantal bezoekers, voorziet in een behoefte en daarnaast een aanzuigende werking heeft voor geheel Tubbergen.
Daarom hebben we vlak voor de zomer al vragen gesteld aan de wethouder om mee te denken over een oplossing. In de zomervakantie verscheen er een persbericht van de gemeente, waardoor we even dachten dat er een oplossing tot stand was gekomen. Bij nader inzien was het slechts een vergunning voor volumineuze goederen en dat is onvoldoende om deze bedrijfsformule rendabel te maken.
Daarom hebben we een motie ingediend, waarin we de wethouder vragen om detailhandel mogelijk te maken voor het Marktplein voor wat betreft tweedehands goederen en eigen gemaakte producten.

 

Dat uiteindelijk deze PvdA motie tijdens de raadsvergadering van 14 september toch niet is ingediend vraagt om een verklaring.

 

In overleg met de collegepartijen bleek dat onze motie niet werd gesteund. In de ogen van GB/VVD en ook CDA ging onze motie te ver en kwam men met een alternatief. Een motie die ook positief staat tegen het marktplein, maar die de wethouder vraagt een onderzoek in te stellen om enerzijds Marktplein mogelijk te maken , maar anderzijds garanties te bieden om andere vormen van detailhandel op het bedrijventerrein in de toekomst te voorkomen.

 

Op basis van de nieuw ontstane situatie hebben wij als kleine fractie onze knopen geteld en onze eigen motie, die geen steun kreeg binnen deze raad, niet ingediend. We hebben daarom steun gegeven aan de gezamenlijke, alternatieve motie van GB/VVD, CDA en PvdA omdat deze breed gedragen motie uiteindelijk meer kansen biedt op het doorgaan van het Marktplein ( en daar gaat het uiteindelijk om).

 

Henk Wessels – raadslid PvdA Tubbergen

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels