Door Henk Wessels op 8 maart 2015

Vaststellen preventie – en handhavingsplan alcohol 2015.

Vaststellen preventie – en handhavingsplan alcohol 2015
We hebben als PvdA fractie in het verleden vaker onze zorg uitgesproken over het alcoholgebruik binnen onze gemeente, in het bijzonder bij de jeugd. We vinden het dan ook een goede zaak om een preventie – en handhavingsplan vast te stellen. Ook is het goed om vast te stellen dat dit plan een groeidocument is. In de loop van de jaren zal voortschrijdend inzicht ongetwijfeld leiden tot de nodige aanscherpingen.
Hoewel we het eens kunnen zijn met de inhoud van dit plan, hebben we niet direct de indruk dat het zoveel resultaat zal opleveren. De terugdringing van het alcoholgebruik onder jongeren valt of staat met een mentaliteitsverandering in onze samenleving.

-Maar al te vaak zien we in Op en rond de Essen foto’s van geslaagde evenementen, waarbij vele personen op de foto het glas of de fles heffen.

-Maar al te vaak lezen we in dezelfde krant stukjes over evenementen, die worden afgesloten met de tekst. Het bleef nog lang gezellig en er werd nog menig drankje genuttigd, of woorden van gelijke strekking…

-Langs de lijn op het voetbalveld vertellen volwassen mannen met gepaste trots hoeveel ze de vorige avond hebben gedronken en hoe dronken ze zijn geweest….

Met andere woorden : in de beeldvorming rond alcohol gaat er nogal eens wat verkeerd. Het lijkt er nog te veel op dat je in de Gemeente Tubbergen, als je erbij wilt horen, wel een biertje mee moet drinken….
Zolang we als volwassenen meewerken aan deze beeldvorming, zullen jongeren blijven drinken en zullen we het alcoholprobleem niet oplossen in onze gemeente.

In het kader van oplossingen moeten we uiteraard via het onderwijs de kinderen bereiken. Maar het onderwijs kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen. Het is zeker net zo belangrijk om ouders te bereiken. De resultaten uit de enquête geven duidelijk aan dat een groot deel van de ouders hun kinderen te vroeg toestemming geeft voor het nuttigen van alcohol.
Wij ondersteunen van harte een integrale aanpak, waarbij we moeten aansluiten bij de vindplekken. Dat zijn natuurlijk de scholen en de sportclubs, maar ook, in hardnekkige gevallen, bezoeken bij de mensen thuis.

We hopen als PvdA fractie dat het voorliggende beleidsplan een goede stap in de richting zal zijn van het bestrijden van overmatig alcoholgebruik en gaan dan ook akkoord met de vaststelling.

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels