Door Henk Wessels op 8 maart 2015

Standpunt PvdA met betrekking tot de sporthal.

Standpunt m.b.t sporthal
In de vorige commissievergadering hebben we als PvdA fractie de nodige vragen gesteld en vraagtekens geplaatst. Sommige vragen werden ter plekke beantwoord, andere vragen bleven liggen…

Maar, afgelopen woensdag kregen we een verhelderende mail met antwoorden van de wethouder. Hieruit blijkt het volgende :

  1. Het alsnog renoveren van de Verdegaalhal is onverstandig ( hier en daar zijn getallen wel wat erg ruim, maar toch…de wethouder heeft ons kunnen overtuigen dat renovatie geen verstandige keuze is).
  2. T.a.v. de capaciteit zijn vier zaaldelen noodzakelijk.
  3. Gemeente heeft verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs van Canisius en TOF, maar het realiseren of faciliteren van zaalruimte voor sportverenigingen is geen wettelijke taak van de gemeente.
  4. Er wordt een hoge prioriteit gegeven aan duurzaamheid.
  5. Er zijn harde garanties voor wat betreft de akoestiek van de nieuwe sporthal. Nagalmklachten behoren hiermee tot het verleden.
  6. Er hoeft in de toekomst niet te worden gereserveerd voor onderhoud ( besparing van 117.000 – 132.000 per jaar).
  7. Waarschijnlijk zal de vrijgekomen grond van de Verdegaalhal het nodige opleveren ter compensatie, maar, eerst moeten daar nog wel de sloopkosten (50.000) en de boekwaarde afschrijving ( 75000) van af.
  8. Voor wat betreft de toekomst geeft dit college klip en klaar aan dat de investeringen in maatschappelijk vastgoed in de toekomst niet vol te houden zijn. Bij evt. capaciteitsproblemen in de toekomst wil de gemeente wel meedenken, maar in principe niet meebetalen ( signaleren – stimuleren – ondersteunen).

 

Daarmee maakt dit college de duidelijke keuze om nog één keer flink te investeren in maatschappelijk vastgoed in de vorm van deze sporthal die nadrukkelijk niet alleen is bedoeld voor het dorp Tubbergen, maar voor de hele gemeente.
Ook maakt het college duidelijk onderscheid in de wettelijke verplichtingen die men enerzijds heeft t.a.v. bewegingsonderwijs en anderzijds niet heeft t.a.v. de sportverenigingen binnen de gemeente. Het is goed om ons dat te realiseren. Er zal in de komende jaren dus niet weer een financiële bijdrage van de gemeente komen voor sportaccommodaties elders in de gemeente!

Als het slechtste scenario werkelijkheid wordt en de begroting en de jaarrekening in de toekomst rode cijfers laten zien, ( laten we vooral hopen dat dat niet zal gebeuren!) rest ons niet anders dan daar als samenleving de prijs voor te betalen. Dit college zal dan onherroepelijk moeten komen met lastenverzwaring voor de burgers, ondanks alle moedige beloften die in het coalitieakkoord zijn toegezegd.

 

Om als gemeenteraad een besluit te nemen over dit voorstel is niet gemakkelijk. Hoewel we denk ik allemaal graag zien dat er een nieuwe, duurzame sporthal wordt gerealiseerd binnen onze gemeente, weten we ook van de zware financiële dreigingen die boven ons hoofd hangen. Ik hoef alleen maar te noemen de herverdelingseffecten binnen het sociale domein, die wel eens tot een flinke tegenvaller zouden kunnen leiden in mei.

Uiteindelijk, alle plussen en minnen tegen elkaar wegstrepend, slaat bij de fractie van de PvdA de beslissing door naar een positief oordeel over de nieuwe sporthal. Ook al omdat het wegstemmen van dit voorstel geen oplossing biedt en zal leiden tot nieuwe tijd- en geldrovende plannen…
De voorbereidingen hebben lang genoeg geduurd en met name het Voortgezet Onderwijs heeft lang genoeg moeten wachten op voldoende capaciteit.

Wij ondersteunen het amendement m.b.t. het maatschappelijk vastgoed ( en ook de motie die zal worden ingediend) en gaan er van uit dat de SSRT de overige financiering spoedig rond krijgt en z.s.m. zal beginnen met de realisatie van de sporthal.

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels