Door Henk Wessels op 5 januari 2015

PvdA wenst u een gelukkig 2015!

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we alle inwoners van de Gemeente Tubbergen natuurlijk alle goeds toewensen voor 2015, een jaar met veel gezondheid en geluk.

Het jaar 2015 zal politiek gezien een spannend jaar worden. In de loop van het jaar zullen we namelijk kunnen constateren of alle voorbereidingen voor de decentralisaties voldoende geweest zijn. Blijft de zorg voor jongeren en ouderen op een voldoende niveau en blijven we binnen het budget? Blijft de bureaucratie binnen de perken en komt het geld echt ten goede aan de mensen die het hard nodig hebben? We zullen als PvdA fractie maandelijks de wethouder hierover kritisch bevragen en hopen op positieve antwoorden.
Een ander hot item is ook de werkloosheid. Zullen we erin slagen om in 2015 het aantal werklozen terug te dringen? Lukt het onze plaatselijke bedrijven om uit de rode cijfers te blijven en arbeidsplaatsen te creëren voor onze inwoners? Arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Kunnen we als Gemeente Tubbergen initiatieven bedenken of ondersteunen die hieraan bijdragen? Ook hierover willen we graag constructief meedenken met de verantwoordelijke wethouder.
In het verlengde van bovenstaande moeten we ook aandacht vragen voor de leegstand in onze gemeente. We hebben wel een bruisend hart in het dorp Tubbergen gecreëerd, maar daarmee zijn we er nog niet. We zullen als Gemeente en ondernemers samen moeten zoeken naar oplossingen om ons winkelhart bruisend te houden en de leegstand een halt toe te roepen.
Als laatste speerpunt willen we het komende jaar ook aandacht vragen voor onze leefomgeving. Na de teerput van Vasse dreigt een nieuw milieu schandaal in de vorm van de lozingen door de NAM. Ook de balans tussen Natura 2000 en EHS enerzijds en de belangen van agrariërs anderzijds vraagt voortdurend de aandacht van de politiek en dus ook van onze PvdA fractie.

Naast bovenstaande speerpunten zijn er natuurlijk nog tal van onderwerpen die dit jaar op de politieke agenda geplaatst zullen worden. We zullen als kleinste fractie binnen de Tubbergse gemeenteraad ons uiterste best doen om positief kritisch mee te werken aan goede gemeentepolitiek in het belang van de leefbaarheid van onze gemeente.

Henk Wessels – Gemeenteraadslid, commissielid Ruimte en Economie
Daphne Oude Luttikhuis – Commissielid Samenleving en Bestuur
Marieke Blankenvoort – Commissielid Samenleving en Bestuur
Marian de Boer – Commissielid Ruimte en Economie
Dikkie Alkema – Steunfractielid
Ingrid Franke – Steunfractielid

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels