Door Henk Wessels op 29 januari 2014

PvdA vraagt aandacht voor bureaucratie.

PvdA vraagt aandacht voor bureaucratie.

In de raadsvergadering van 27 januari jl. heeft de PvdA bij monde van Henk Wessels kritische vragen gesteld m.b.t. de bureaucratie in de zorg. Raadsbreed werd een PvdA motie ondersteund die de verantwoordelijk wethouder opdraagt nog eens kritisch te kijken naar de instelling van een Integraal Ondersteunings Team (IOT). 

De PvdA fractie  kiest, in lijn met het landelijk beleid van de partij, voor meer maatwerk, zorg in de buurt, dichtbij mensen en goede samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Kleinschalige en persoonlijke zorg, zonder veel bureaucratie. Minder overhead, minder papier, minder protocollen en rapportages, maar meer  vertrouwen in de kennis en kunde van de medewerkers op de werkvloer. Een werkvloer die het merendeel van hun tijd kan besteden aan de cliënten zelf.

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels