Door Henk Wessels op 8 november 2014

PvdA niet akkoord met gemeentelijke begroting 2015.

PvdA niet akkoord met begroting 2015

De PvdA fractie van de Tubbergse gemeenteraad zal a.s. maandag niet akkoord gaan met de gepresenteerde begroting 2015. De bezuinigingen op muziekschool en bibliotheek hebben dermate grote gevolgen voor de culturele sector binnen de Gemeente Tubbergen, dat de fractie hier niet haar goedkeuring aan kan geven. De voorgestelde bezuiniging op de bibliotheken van maar liefst € 300.000 (33%) vanaf 2017 zou bijvoorbeeld zo maar kunnen leiden tot de sluiting van de bibliotheken in Albergen en Geesteren, aldus de directeur van de bibliotheek Tubbergen, Els Voogsgeerd.
Ook de ombuigingen m.b.t. de muziekschool zijn buitensporig en zullen leiden tot een verschraling van het muziekonderwijs aan de Tubbergse jeugd. Daar wenst de PvdA Tubbergen niet aan mee te werken. Het is te gemakkelijk om de tekorten van de hele gemeente door te schuiven naar de cultuursector. De PvdA kiest liever voor solidariteit in de samenleving en vindt dat we gezamenlijk de lasten van de landelijke bezuinigingen moeten dragen.
In de raadsvergadering van maandagavond 10 november komt de PvdA daarom met een alternatief voor genoemde bezuinigingen, door een amendement in te dienen, waarin een gefaseerde harmonisatie van de OZB tarieven met de Gemeente Dinkelland de eerder genoemde bezuinigingen op muziekschool en bibliotheek overbodig maakt.

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels