Door Henk Wessels op 18 november 2014

PvdA en Natura 2000

PvdA en Natura 2000

In de achter ons liggende weken is er nogal wat stemming gemaakt m.b.t. de aanwijzing van Natura 2000 gebieden in het Springendal en in het Dal van de Mosbeek. TC Tubantia vermeldde dat Vasse zou veranderen in een spookdorp, aangezien agrariërs zouden verdwijnen en in hun slipstream ook de toeristen en de recreatie in het algemeen. Annie Schreijer-Perik, kersvers europarlementariër, deed nog een extra duit in het zakje door de verwachting uit te spreken dat ongeveer 40 boeren in Twente zouden moeten verdwijnen als gevolg van Natura 2000.

In de discussie over Natura 2000 gaat het om de aloude strijd tussen agrariërs enerzijds en natuurbeschermers anderzijds. De agrariërs komen terecht op voor hun bedrijf en de ontwikkeling daarvan en de natuurbeschermers maken zich terecht zorgen om de biodiversiteit en beschermen zeldzame planten en dieren. Er is immers geen weidevogel meer te bekennen in onze, op biljartlakens lijkende, weilanden.

Voor beide partijen kunnen we als PvdA fractie begrip opbrengen.

Natura 2000 is bedoeld om de biodiversiteit in ons landschap te handhaven of zo mogelijk te versterken. De gebieden binnen onze gemeente – Springendal en Dal van de Mosbeek – waren al langere tijd aangewezen en het lag in de verwachting dat ook de Raad van State deze aanwijzing zou bekrachtigen. Het bericht kwam dus niet als een donderslag bij heldere hemel.

De LTO en de Gemeente Tubbergen werken met de Provincie Overijssel samen in het proces “Samen werkt beter”. Daar moeten de oplossingen worden bedacht en daar moeten de beheerplannen worden gemaakt. Daar moet ook een goed evenwicht worden gevonden tussen de belangen van agrarische sector en natuurbehoud. Met name CDA-gedeputeerde mevrouw Hester May speelt hierin een belangrijke rol , al lijkt de Tubbergse CDA-fractie daar niet gerust op…

We zijn het als PvdA absoluut oneens met de stelling die eerder in de media verscheen dat Natura 2000 negatieve gevolgen zou hebben voor de recreatie en het toerisme. Dat CDA en GB/VVD het hiermee ook eens zijn, blijkt wel uit hun op het allerlaatste moment aangepaste motie in de begrotingsraad van 10 november jl. De zinsnede :” De VVV Tubbergen vraagt zich af of dit de methode is van nieuwe natuur, recreatie en toerisme”, werd door de indieners Stevelink (CDA) en Hannink (GB/VVD) schielijk verwijderd, omdat de VVV bij navraag hun standpunt hierover niet deelde.

Tubbergen, 16 november 2014
Henk Wessels

 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels