Door Henk Wessels op 19 november 2014

PvdA amendement en motie cultuur.

PvdA amendement en motie cultuur

In de begrotingsraad van 10 november heeft Henk Wessels namens de PvdA twee ultieme pogingen gedaan om de bezuinigingen op muziekschool en bibliotheek te voorkomen.

De eerste poging was een amendement, waarbij de eerder genoemde bezuinigingen in de culturele sector ter hoogte van € 225.000 zouden kunnen worden vervangen door een geringe verhoging van de OZB. Zowel CDA, als GB/VVD en DC reageerden erg overspannen toen de verhoging van de OZB ter sprake werd gebracht. Voor de goede orde : omgerekend in geld gaat het om enkele tientjes op jaarbasis, uitgaande van gemiddelde huizenbezitters. Het uitsmeren van deze extra bezuiniging op de OZB over vier jaren kost de gemiddelde huizenbezitter zelfs nog geen tientje per jaar extra.
Ondanks de geringe gevolgen kreeg het amendement echter geen ondersteuning.

De tweede poging werd toen een motie, waarin door de PvdA fractie werd opgeroepen om de partijen in het culturele spectrum – onderwijs, muziekverenigingen, muziekschool en bibliotheek – de ruimte te geven om zelf te komen tot een nieuwe toekomstgerichte organisatie die mogelijk tot een bezuiniging zou kunnen leiden. Ook deze motie haalde het niet. De stellingen waren voor de begrotingsraad al ingenomen door de fracties en de ruimte voor een open discussie over alternatieven was bij voorbaat al geminimaliseerd.

De gevolgen van de bezuinigingen op de budgetten van muziekschool en bibliotheek laten zich raden. Het veelkleurige palet van de Kunstenschool Kaliber zal worden teruggebracht tot een muziekklasje van de plaatselijke muziekverenigingen en de dorpen Albergen en Geesteren moeten vrezen voor het voortbestaan van hun bibliotheekvestiging.

De PvdA fractie betreurt deze gang van zaken en concludeert dat de culturele sector in Tubbergen bij de huidige coalitie in slechte handen is.

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels