Door Henk Wessels op 17 april 2016

Persbericht PvdA

Toekomst bibliotheken

In december 2014 is de overgrote meerderheid van de Tubbergse gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op de bibliotheken. De PvdA fractie ging niet akkoord, omdat men vreesde dat dit concreet zou leiden tot de sluiting van de vestigingen in Albergen en Geesteren. De andere partijen, CDA, GB/VVD en DC dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen…
In december 2015 meldde wethouder de Witte dat de ingezette ombuiging alleen maar mogelijk was door de sluiting van twee vestigingen en dat er zou worden gekozen voor schoolbibliotheken als alternatief.

De PvdA fractie verzette zich tegen dit voorstel en diende tijdens het raadsperspectief van maart 2016 een beleidsambitie in, waarin men voorstelde om de sluiting van de bibliotheken voorlopig uit te stellen tot dat de bevolking zelf zich er over zou kunnen uitspreken in het kader van Mijn Dorp 2030.
Helaas werd ook deze ambitie weg gestemd door de machtige coalitie van CDA en GB/VVD. Bij monde van het CDA werd verklaard dat de sluiting van beide vestigingen helemaal nog niet aan de orde was.

De PvdA fractie wil nu in de komende raadsvergadering van maandag 18 april vragen stellen aan de wethouder. Fractievoorzitter Henk Wessels wil duidelijkheid van de wethouder over de toekomst van de bibliotheken in Albergen en Geesteren.

PvdA Tubbergen
14 april 2016

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels