Door Henk Wessels op 15 december 2014

Partij van de Arbeid : Harmonisatie

Geld op foto

PvdA : Harmonisatiebeleid

Sinds de ambtelijke samenwerking tussen Dinkelland en Tubbergen een feit is geworden is er al heel wat beleid geharmoniseerd. In de raadsvergadering van maandag 15 december staan er weer diverse besluiten op de agenda die worden onderbouwd met de harmonisatiegedachte ; Rood voor Rood beleid, vaststelling kaveluitgifteprijzen, vaststellen verordening Participatiewet, vaststellen leges, reclamebelasting, enz.
Als PvdA fractie juichen we dit toe. Sterker nog, we zouden wel verder willen gaan met samenwerking met Dinkelland…
Merkwaardig is echter wel dat het harmonisatiebeleid niet wordt doorgetrokken als het gaat om OZB tarieven. Juist deze geleidelijke harmonisatie had in 4 jaren de bezuinigingen op bibliotheek en muziekschool kunnen voorkomen.
Voor de duidelijkheid : Het gaat om € 10 extra per jaar voor een gemiddeld huis van € 233.000 (percentage Tubbergen 2014 = 0,1200 % , percentage Dinkelland 2014 = 0,1374 % ).
Als PvdA fractie betreuren we deze gang van zaken en hopen we dat de bibliotheken van Albergen en Geesteren hier niet de dupe van zullen worden.

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels