6 april 2015

Mutaties in fractie PvdA.

Mutaties in fractie PvdA

In de maand april 2015 hebben we in de fractie afscheid genomen van Dikkie Alkema, Daphne Oude Luttikhuis en tijdelijk van Marieke Blankenvoort.

Dikkie Alkema was betrokken als bestuurslid bij onze afdeling en maakte ook deel uit van de steunfractie. Als zodanig is ze vele jaren actief geweest en was ze erg goed geïnformeerd op het gebied van het sociale domein. Hoewel ze niet is toegetreden tot commissie of raad, heeft ze op de achtergrond veel werk verzet ter ondersteuning van de fractie.
In verband met het vinden van een nieuwe werkkring in Bolsward, gaat Dikkie Twente (Vasse) verlaten en terug naar haar “roots” in Friesland. We danken Dikkie voor haar inzet en betrokkenheid voor de PvdA Tubbergen en wensen haar ook vanaf deze plaats alle goeds toe!

Daphne Oude Luttikhuis heeft ook afscheid genomen van de fractie i.v.m. een verhuizing naar Wierden. Daphne maakte deel uit van de commissie Samenleving en Bestuur . Haar deskundigheid zat ook vooral in de nieuw te realiseren decentralisaties binnen het sociale domein.
Buiten de verhuizing om is ook de zwangerschap een goede reden voor Daphne om de politiek even op een laag pitje te zetten. Wellicht pakt zij het politieke ambacht nog weer op in haar nieuwe woonplaats… We danken Daphne voor haar inzet en betrokkenheid voor de PvdA Tubbergen, wensen haar een voorspoedige bevalling en ook voor daarna alle goeds in Wierden!

Marieke Blankenvoort treedt tijdelijk terug als commissielid, vanwege zwangerschap. Haar verlof is ingegaan eind maart en ze zal naar verwachting na het zomerreces weer van de partij zijn. We wensen Marieke ook een fijn zwangerschapsverlof en een voorspoedige bevalling.

Na al die (tijdelijk) vertrekkende mensen, hebben we gelukkig Ingrid Franke bereid gevonden om voorlopig de tijdelijke vacature van Marieke Blankenvoort waar te nemen.

Dat betekent dat we de komende maanden met drie personen, Ingrid Franke, Marian de Boer en Henk Wessels, de commissies zullen moeten bemensen. We hopen na het zomerreces weer met vier mensen het werk voort te kunnen zetten.