Door Henk Wessels op 18 november 2014

Kwijtschelding lokale heffingen ……….

Kwijtschelding lokale heffingen

In de begrotingsraad van 10 november was er even een korte discussie tussen wethouder Vleerbos en Henk Wessels (PvdA) over de kwijtschelding van lokale heffingen. In de vorige coalitie was nl. de afspraak om iedereen tot de grens van 110% van de bijstandsnorm in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding ( zie notulen raadsvergadering 16 december 2013).
In de huidige begroting staat op blz 79 vermeld; “De gemeenten beschikken hierin (kwijtscheldingsbeleid) over een zekere mate van beleidsvrijheid. De gemeente Tubbergen hanteert, evenals de meeste gemeenten, 100% (maximaal) van de bijstandsnorm als inkomensnorm waar beneden kwijtschelding wordt verleend” (einde citaat).

M.a.w. het lijkt er op dat t.o.v. het beleid van de vorige coalitie het kwijtscheldingsbeleid is aangepast naar beneden en dat een deel van de bevolking, dat vorig jaar nog wel in aanmerking kwam voor kwijtschelding, nu niet meer in aanmerking komt. Een verslechtering van de positie van de minima die we als PvdA afkeuren en aanvechten.

De wethouder heeft toegezegd het uit te zoeken en hier nog op terug te komen…

We wachten af…

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels