In memoriam Joop Norder

26 september 2018

In memoriam – Joop Norder (8 juni 1950 – 22 september 2018)

In het afgelopen weekend ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van Joop Norder. Hij was al geruime tijd ziek en overleed op zaterdag 22 september jl. op 68-jarige leeftijd.
Joop Norder was vele jaren actief voor de PvdA Tubbergen. Hij was raadslid van 12 april 1999 tot 14 maart 2002 en daarna nog eens van 16 maart 2006 tot 11 maart 2010. Joop had veel dossierkennis en stond in hoog aanzien bij zijn mede-raadsleden, ook de raadsleden die niet tot zijn partij behoorden. Als Joop iets zei sneed het ook hout. Hij was niet van de politieke spelletjes en kretologie. Joop kon goed luisteren en op de juiste momenten een gesprek samenvatten. Hij heeft veel werk verzet in de veelal kleine PvdA fracties.
Als politicus had Joop oog voor de maatschappelijke problemen voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Hij was sociaal-democraat in hart en nieren en bleef strijden voor het voortbestaan van de soms heel kleine PvdA-afdeling in onze gemeente.
Op politiek terrein werkte Joop de laatste jaren meer als stille kracht op de achtergrond. We konden altijd een beroep op hem doen. Belangrijk was zijn inbreng o.a. bij de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s.
We gedenken de naam van Joop Norder met respect. We verliezen in hem een aimabel mens, een mensenmens met het hart op de goede plaats, een man met fijnzinnige humor, een levensgenieter.
We zullen zijn sociale gedachtengoed in onze partij in ere houden door ons in de toekomst te blijven inzetten voor groene en sociale politiek in de Gemeente Tubbergen.
We wensen zijn vrouw Wil en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de PvdA fractie Tubbergen.
Henk Wessels, fractievoorzitter