Door Marian de Boer op 14 januari 2014

Jos Harmelink lijsttrekker bij PvdA Tubbergen

De PvdA Tubbergen is de eerste partij in de gemeente die met een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten treedt. Lijsttrekker is de huidige wethouder Jos Harmelink. Partijvoorzitter Henk Ritzen van de lokale afdeling is trots op het werk dat de afgelopen anderhalf jaar is verricht. “We zijn hier een relatief kleine partij, maar we wilden wel een kwalitatief goede lijst.” Bijna alle tien kandidaat-raadsleden onder wie liefst vijf vrouwen zijn ook daadwerkelijk beschikbaar om indien gekozen het raadswerk op te pakken, benadrukt Ritzen. Er is een uitzondering: lijstduwer Hans te Kolsté, de huidige fractieleider. Hij wil vanwege zijn leeftijd (bijna 64) een stapje terug doen. Tegelijk wil hij zijn bestuurlijke ervaring voor de partij ook na de verkiezingen blijven inzetten. Dan op de achtergrond. 

PvdA-wethouder Jos Harmelink is door de leden unaniem tot lijsttrekker gekozen. Hier heeft de partij met het oog op de ambities gekozen voor een ervaren rot. Hij is tevens de wethouderskandidaat. De andere kandidaten op volgorde van de lijst: Daphne Oude Luttikhuis (Tubbergen), Henk Wessels (Tubbergen), Dikkie Alkema (Vasse), Ben Geerink (Langeveen), Ingrid Franke (Manderveen), Marian de Boer (Manderveen), Marieke Blankenvoort (Albergen) en Harry Kolk (Albergen).

Kijk voor meer nieuws over onze kandidaten bij het “wie is wie” gedeelte van onze website!

Marian de Boer

Marian de Boer

Mijn naam is Marian de Boer, geboren in 1960 te Tubbergen en sinds 2005 woonachtig in de kleinste kern Manderveen. Werkzaam bij de Ziekenhuisgroep Twente als verpleegkundige in Almelo / Hengelo. Manderveen is een klein actief dorp waar noaberschap en saamhorigheid belangrijk zijn. Leefbaarheid, onderwijs, verenigingsleven, ondernemerschap binnen het dorp en het behouden van de

Meer over Marian de Boer