Door Henk Wessels op 18 mei 2014

Commentaar PvdA op coalitieakkoord, Wat moed – Dat moet.

Wat moed – Dat moet

In de raadsvergadering van 13 mei hebben CDA en GB/VVD hun coalitieakkoord gepresenteerd onder de naam : Wat moed – Dat moet.

Enkele opmerkingen  m.b.t  specifieke onderdelen :

– We zijn benieuwd of het credo van GB/VVD en de vorige coalitie (minder overheid en meer samenleving) in de nieuwe coalitie overeind zal blijven, of dat de initiatieven in de komende vier jaren, onder invloed van CDA, weer meer van de gemeente zullen moeten komen. Voorlopig wordt er gesproken over een zorgvuldige balans en lijkt het nieuwe toverwoord: maatwerk.

– We constateren met tevredenheid dat het dwarsliggen t.a.v. de samenwerking met Dinkelland door het CDA na 4 jaar lijkt te zijn beëindigd. Samenwerken binnen Noaberkracht is geworden tot een vaste basis, zo staat geformuleerd in het coalitie-akkoord. Men wil zelfs verder kijken in Noord-Oost Twente! We zijn blij met dit voortschrijdend inzicht…

– Gelukkig zien we ook zaken, die in het verkiezingsprogramma van onze partij een prominente plaats innamen, zoals veel aandacht voor duurzaamheid (1) en terugdringing van regeldruk en bureaucratie (2), inbreiding ipv uitbreiding als het om woningbouw gaat (3).
Ook de belangrijke plaats die wordt toegedicht aan eerstelijns zorg binnen het sociale domein juichen wij van harte toe.  (Saxion is al bezig met het opleiden van 1200 verpleegkundigen 2.0 en ziet een grote rol weggelegd voor de wijkverpleegkundige als spil, zo konden we onlangs lezen in TC Tubantia)
Daar moeten we raadsbreed in de komende periode resultaten mee kunnen bereiken.

– Wat we missen in dit coalitie-akkoord is aandacht voor de minima in onze gemeente. In het hele coalitie akkoord wordt met geen woord over de minima gerept. Waar in het vorige coalitie akkoord vier jaar geleden op de eerste pagina al werd gesproken over “aandacht hebben voor sociaal zwakkeren”, “ontzien van deze doelgroep bij bezuinigingen” en zelfs ” extra budget uittrekken voor deze doelgroep”, vind ik hier niets van terug. Dat baart onze fractie zorgen.

– Er wordt door deze coalitie expliciet aandacht gevraagd  voor ontwikkelingsmogelijkheden in de landbouw én voor behoud van de natuur. Wij maken ons als PvdA fractie zorgen over ons Twentse landschap, ook al gezien de kritiek die geuit wordt t.a.v.  het EHS beleid (“EHS van de kaart, woningbouw paraat – campagneleus CDA).

 

– Het beleid t.a.v. de drie D’s mag ambitieus worden genoemd; Het vrijwilligersbeleid wordt geheel herzien, maar ook het mantelzorgbeleid, het jeugdbeleid en de cliëntenondersteuning. Hoewel er nog wel wordt verwezen naar de nota “Omzien naar elkaar”, wordt het begrip IOT (Integraal Ondersteunings Team) gelukkig niet meer genoemd. Kennelijk is het een stille dood gestorven en heeft men het belang van de eerstelijnszorg alsnog onderkend

– Gedurfd vinden we de uitspraken m.b.t. financiën. Bezuinigingen van het rijk zullen de komende vier jaren niet worden doorvertaald in lastenverhogingen voor de burgers. Bij tegenvallers zal het mes in de eigen organisatie worden gezet. Immers, wat moed, dat moet…

– Tenslotte zou ik met name aan de CDA-ers willen vragen of ze de groene campagneborden nog hebben bewaard. Wij zullen in de komende vier jaren kritisch meekijken naar de randweg in Geesteren, de bedrijvigheid in Albergen, de sporthal in Tubbergen en de andere veelbelovende oneliners die de kiezers in het vooruitzicht zijn gesteld.

– Afsluitend : De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt in de komende vier jaren in de handen van deze grote coalitie. We wensen de beide coalitiepartijen en het nieuwe college veel succes bij de uitvoering van het akkoord.
Wij zullen als PvdA fractie kiezen voor een constructieve, kritische opstelling, in het belang van onze burgers. Getalsmatig is onze invloed beperkt. Inhoudelijk willen we graag een positieve bijdrage geven aan de gemeentepolitiek van onze gemeente.
Henk Wessels –  PvdA Tubbergen
13 mei 2014

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels