Campagne bijdrage Op en rond de Essen

24 februari 2018

19 februari 2018

Vier jaar geleden werd de lokale PvdA fractie, mede door landelijk slechte resultaten, teruggebracht van drie zetels naar één zetel. Dat was zuur en ook enigszins onverdiend.
Henk Wessels heeft zich vervolgens als eenmansfractie in de afgelopen vier jaar ingezet voor diverse onderwerpen zoals :
-het open houden van het marktplein -het behoud van de bibliotheken en muziekscholen in onze gemeente -het behoud van de biodiversiteit in het Twentse landschap -het bestrijden van de bureaucratie -inzet voor een goed armoedebeleid.

Allemaal zaken die goed voor het voetlicht werden gebracht, maar die getalsmatig vaak weggestemd werden door de absolute meerderheid van de coalitie. Zoals zo vaak voorkomt in de sport: wél de complimenten, maar niet de punten!
Hoewel het politieke landschap in onze gemeente gelijk is aan vier jaar geleden, roepen wij kiezers op om te zorgen voor een betere balans in onze gemeenteraad. De absolute meerderheid van één politieke partij frustreert het democratische proces. Een stem op de grote partijen zal ongetwijfeld opnieuw leiden tot een overgrote zetelmeerderheid van dezelfde coalitie en een voortzetting van beleid. Voor alle inwoners van onze gemeente die zich niet zo thuis voelen aan de rechterkant van het politieke spectrum en kiezen voor een betere balans in de raad is er eigenlijk maar één alternatief. Daarom heeft ons verkiezingsprogramma als titel: “Wij maken het verschil”. Enkele speerpunten voor de komende vier jaar zijn:
-behoud van ons landschap (biodiversiteit)
-reuring op het raadhuisplein (o.a. mobiele muziekkoepel)
-stimuleren toerisme
-meerkleurig onderwijs
-structureel armoedebeleid
In de komende weken willen we met onze bijdragen in deze krant graag ons verkiezingsprogramma toelichten.