Brainstormsessie PvdA fractie

15 september 2018

Zaterdagochtend 15 september hield onze plaatselijke fractie een brainstormsessie met als thema: Hoe voer je effectief oppositie? Namens de provincie waren statenlid Anneke Beukers en fractie medewerker Lennart Rietman aanwezig. Zij gaven een inkijk in hun werkzaamheden in de provincie, maar gaven ook zeer bruikbare adviezen t.a.v. het voeren van oppositie in de plaatselijke politiek. Tijdens deze sessie werd er volop van gedachten gewisseld over onderwerpen die de Tubbergse gemeentepolitiek raken, zoals Burgerparticipatie, het Maatschappelijk Akkoord, Natura 2000 en nieuw Energiebeleid. De bijeenkomst die gehouden werd in het Oale Roadhoes werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.