30 oktober 2014

Bijdrage PvdA Raadsvergadering 6 oktober 2014

Groepsaccomodatie Broekzijdeweg 34

Het zal u niet verrassen dat wij consistent zijn in het beleid t.a.v Broekzijdeweg 34. We vonden onder het vorige college en vinden ook onder het huidige college dat de realisatie van een dergelijk bouwwerk als het insectenhuis een prachtige toeristische impuls is voor onze gemeente. Ook de realisatie van de voorliggende groepsaccomodatie vormt in onze ogen een nieuwe economische en toeristische impuls voor onze gemeente.
We hebben kennis genomen van de zienswijzen. Wat ons betreft hebben wij geen zwaarwegende argumenten kunnen vinden die de realisatie van deze groepsaccomodatie zouden moeten tegengaan.

Wij stellen ons achter dit collegebesluit en hopen dat de groepsaccomodatie voortvarend kan worden gerealiseerd.

Uitbreiding campming Slutkeboer Langemaatsweg 16
We vinden ook deze uitbreiding van camping Slutkeboer een mooie economische en toeristische impuls voor onze gemeente. Er zijn geen zienswijzen ingediend en geen nadelige gevolgen m.b.t. het landschap, dus, wat de PvdA fractie betreft kan men z.s.m. aan de slag en wensen we deze ondernemer veel succes met zijn bedrijf.