Door Henk Wessels op 6 april 2015

Kritische vragen over Marktplein en zorg om lelieteelt!

 

 

lelieveld-bij-sellingen

Kritische vragen PvdA over Marktplein.

Als fractie van de PvdA maken we ons zorgen over de leegstand binnen onze gemeente. We ondersteunen dan ook in beginsel ondernemersinitiatieven om deze leegstand tegen te gaan. Het marktplein aan de Marconistraat is zo’n initiatief waarbij jonge ondernemers een nieuwe formule hebben neergezet in de vorm van een fysieke marktplaats. Gezien de eerste reacties en de stroom van bezoekers is het een geslaagde formule en lijkt het daarmee ook een aanwinst voor het dorp Tubbergen.

Nu de gemeente na enkele succesvolle weken een spaak in het wiel lijkt te gaan steken, hebben we als PvdA fractie vragen gesteld tijdens de raadsvergadering van 30 maart jl.

Resultaat van deze vragen is in elk geval dat wethouder Volmerink z.s.m. met de initiatiefnemers om tafel gaat om te kijken wat er wel en wat er niet mogelijk is op deze locatie.

Als PvdA fractie vinden we het belangrijk dat startende ondernemers vanaf het eerste moment duidelijk wordt gemaakt wat er mogelijk is op een locatie. Ook hechten we aan een goede communicatie tussen gemeente en ondernemers.
Tenslotte moeten we kritisch zijn op onze zelf bedachte regels. Het wordt anders erg ingewikkeld en lastig om aan onze burgers uit te leggen waarom het ene initiatief binnen de gemeente alle ruimte lijkt te krijgen en het andere initiatief direct gedwarsboomd lijkt te worden. Natuurlijk moet er regelgeving zijn, maar dat ontslaat ons er niet van om van tijd tot tijd ook ons gezonde verstand te gebruiken.

Kritische vragen en zorg om lelieteelt

Samen met alle andere fracties ontvingen wij tijdens het presidium van maandag 16 maart een schrijven van verontruste buurtbewoners van de Delmaweg, de Voshaarweg en de Veeneggeweg. Na een gesprek met deze bewoners hebben we een aantal vragen en zorgen van deze burgers aan het college voorgelegd.

Uit de reactie van wethouder Volmerink begrepen wij het volgende :

De gemeente is op de hoogte van de lelieteelt binnen haar grenzen. Men is ook op de hoogte van de gewasbestrijdingsmiddelen die gebruikt worden voor de lelieteelt. Hoewel de wethouder aangeeft niet te weten welke bestrijdingsmiddelen precies worden gebruikt, zegt hij wel te weten dat er in elk geval geen metam natrium meer wordt gebruikt. De wethouder is niet op de hoogte van alle onderzoeken die op dit terrein hebben plaats gevonden en twijfelt aan de objectiviteit ervan.

De lozing van drainagewater van de lelieteelt in de Lutkebeek is de wethouder niet bekend, maar is volgens hem ook een zaak van het waterschap…Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is ook een zaak van de landelijke regering en niet van de lokale overheid, aldus de wethouder.

Aangezien we als PvdA fractie geen genoegen namen met dit “afschuifverhaal” van de wethouder, hebben we hem gewezen op de verantwoordelijkheid die hij ook heeft voor de volksgezondheid van de burgers van deze gemeente. Het kan niet zo zijn dat je maar gewoon je ramen en deuren moet sluiten als er wordt gespoten en kinderen en dieren naar binnen moet halen. We hebben er bij de wethouder op aangedrongen dat er beleid moet komen m.b.t. de lelieteelt, zodat we in elk geval kunnen voorkomen dat er in een volgend jaar lelies worden geteeld dichtbij woonwijken, scholen of verzorgingscentra.

De wethouder heeft uiteindelijk ingestemd met een gesprek tussen telers en buurtbewoners, waarin de mogelijkheden worden bekeken voor een zogenaamde convenant, waarin afspraken gemaakt kunnen worden over spuitvrije zones,vrijwaren van waterwingebieden en natuurgebieden, organiseren van een meldpunt, enz.

We verwachten dan ook dat er voor het nieuwe seizoen aanbreekt in het voorjaar van 2016 een convenant ligt tussen gemeente en lelietelers. Als PvdA fractie zouden we graag in de voetsporen treden van verschillende andere gemeentes ( waaronder Ommen), door de lelieteelt binnen onze gemeente te verbieden.
 

 

Henk Wessels

Henk Wessels

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen. Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief

Meer over Henk Wessels