10 februari 2014 | Oale Roadhoes

Bezoek Agnes Wolbert

Politiek cafe met Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg Agnes Wolbert over de veranderingen in de zorg.

Voor meer info.

POLITIEK CAFÉ MET AGNES WOLBERT

Op 10 februari 2014 organiseert de PvdA afdeling Tubbergen een politiek café met Agnes Wolbert. Het thema van de avond is: ZORG EN DECENTRALISATIE.

Agnes Wolbert, van origine Twentse (geboren in Oldenzaal) zit namens de PvdA sinds 2006 in de Tweede Kamer. Zij studeerde orthopedagogiek en is als wetenschappelijk medewerker actief geweest bij de Rijksuniversiteit Groningen en als docent bij de Hogeschool Midden Nederland. Daarna is zij jaren werkzaam geweest bij Jeugdzorg Groningen, laatstelijk als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij woont in het dorp Annen in Drenthe.

In 1995 werd ze lid van de PvdA en sinds 2006 is zij lid van het parlement. Agnes Wolbert is woordvoerder langdurige zorg (AWBZ) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Sinds 2011 is ze voorzitter van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken en vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Gezien het grote belang van de komende ontwikkelingen in de zorg, de AWBZ en de WMO, waarbij een belangrijk deel van de taken en verantwoordelijkheden zullen worden overgeheveld naar de gemeenten, wil de PvdA van de gemeente Tubbergen nadrukkelijk aandacht vragen voor deze thematiek en de mogelijke gevolgen die deze decentralisatie kan hebben voor de gemeente Tubbergen.

De bijeenkomst met Agnes Wolbert staat open voor een ieder die belangstelling heeft om over het thema mee te praten, vragen te stellen, te luisteren en mee te denken.

De bijeenkomst vindt plaats op:

datum:                       maandag 10 februari 2014

tijd:                             20.00 uur

plaats:                        ‘t Oale Roadhoes in Tubbergen

 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.