Henk Wessels

Raadslid

Geboren in 1956. Getrouwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen. Sinds 2010 werkzaam als directeur van PC Basisschool de Bongerd te Hulsen / Nijverdal. Daarvoor 22 jaar directeur geweest van PC Basisschool de Marke te Tubbergen.

Actief geweest als voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Tubbergen en momenteel deel uitmakend van de redactie Ringsproak (kerkblad). Sinds 2010 maak ik deel uit van de PvdA fractie in de gemeenteraad van Tubbergen. Mijn belangrijkste reden om politiek actief te zijn is de zorg om de onderkant van de samenleving. Hoe kunnen we zodanig invulling geven aan de plaatselijke politiek, dat het voor iedereen goed wonen en werken is binnen onze gemeente, zonder dat mensen buiten de boot vallen. Zelfstandigheid van burgers is belangrijk, maar in bijzondere gevallen moeten mensen een beroep kunnen doen op een betrouwbare, sociale overheid.

Hobby’s : voetbal en vele andere sporten, lezen, reizen.

H.Wessels@tubbergen.nl  06-10 96 19 70

Persbericht PvdA

door Henk Wessels op 17 april 2016

Toekomst bibliotheken In december 2014 is de overgrote meerderheid van de Tubbergse gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op de bibliotheken. De PvdA fractie ging niet akkoord, omdat men vreesde dat dit concreet zou leiden tot de sluiting van de vestigingen in Albergen en Geesteren.

lees verder »

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

door Henk Wessels op 31 maart 2016

Gezond leefklimaat In het afgelopen jaar was er veel aandacht voor het afvalwater van de NAM. Naast vele duizenden handtekeningen was er ook een raadsbrede motie in deze raad, omdat we ons zorgen maken over ons Twentse landschap en de gezondheid van onze kinderen.

lees verder »

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

door Henk Wessels op 31 maart 2016

Tijdens de raadsvergadering van maandag 21 maart jl. heeft Henk Wessels, namens de de PvdA fractie, twee beleidsambities ingediend. Eén over de dreigende sluiting van de bibliotheken in Albergen en Geesteren in relatie tot Mijn dorp 2030 en een andere ambitie m.b.t. gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt in onze gemeente.

lees verder »

Buitengewoon bereikbaar!

door Henk Wessels op 19 februari 2016

Buitengewoon bereikbaar Het was op dinsdagavond 12 januari. De agenda van de commissie Samenleving en Bestuur was gevuld met maar liefst drie presentaties vanuit het college. Eerst werden we geïnformeerd over de zoveelste plannen van een nieuwe sporthal, daarna volgde

lees verder »

Democratisch gehalte…..

door Henk Wessels op 19 december 2015

Democratisch gehalte… De PvdA fractie kwam tijdens de raadsvergadering even in botsing met burgemeester Stegers.

lees verder »

PvdA tegen verhoging kosten reisdocumenten.

door Henk Wessels op 19 december 2015

PvdA tegen verhoging kosten reisdocumenten Het college van Tubbergen heeft het voornemen om de leges m.b.t. rijbewijzen en paspoorten te verhogen. Deze verhoging is het gevolg van een pilot, waarbij documenten thuis worden bezorgd.

lees verder »

PvdA bezorgd om risico’s jeugdzorg!

door Henk Wessels op 19 december 2015

PvdA bezorgd om risico’s jeugdzorg Na het bekend worden van de cijfers in het tweede programmajournaal van de Gemeente Tubbergen, blijken met name de kosten van de jeugdzorg explosief toe te nemen. Aangezien er pas in maart 2016 wat meer duidelijkheid zal zijn m.b.t. de werkelijke kosten kan er worden gesproken van een open einde

lees verder »

Algemene beschouwing begroting 2016.

door Henk Wessels op 16 november 2015

Algemene beschouwing begroting 2016 In de aanloop naar deze begroting, hebben we in juni beleidsambities naar voren kunnen brengen. Als PvdA fractie hebben we ons toen beperkt tot een drietal ambities ; Bio diversiteit Bestuurlijke schaalvergroting / samenwerking Bestrijden leegstand

lees verder »

Verklaring Marktplein Tubbergen.

door Henk Wessels op 4 oktober 2015

Marktplein Tubbergen   Het moge duidelijk zijn dat de PvdA fractie het initiatief van Marktplein Tubbergen graag een kans wil geven. We zien het als een mooi economisch initiatief van jonge Tubbergse ondernemers, dat, gezien het aantal bezoekers, voorziet in een behoefte en daarnaast een aanzuigende werking heeft voor geheel Tubbergen.

lees verder »

Huisvesting Wessel en Sjoerd Grobbink.

door Henk Wessels op 4 oktober 2015

Huisvesting Wessel en Sjoerd Grobbink In de afgelopen weken is de zaak rond de huisvesting van Wessel en Sjoerd Grobbink weer in het nieuws gekomen. Het gaat hierbij om een lastige zaak die al jaren speelt. Ondanks inzet van de gemeente en mediation is er geen oplossing tot stand gekomen.

lees verder »