De kracht van Samen!

Welkom op de website van de PvdA Tubbergen! Hier vind je blogs, nieuwsberichten en standpunten van de PvdA in Tubbergen.

Tubbergen is een prachtige gemeente . We hebben voorzieningen, cultuur en sport, waarvan zelfs onderdelen met internationale uitstraling, een unieke omgeving en prachtige dorpen die er zijn mogen.
Toch maken wij ons zorgen. Een groeiende groep mensen kan niet mee komen in de complexer wordende samenleving. Veel ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Er komen steeds meer ouderen omdat mensen gelukkig langer leven, terwijl de jongeren die gaan studeren na hun studie vaak elders gaan wonen. Daardoor “vergrijst en krimpt” de bevolking. We willen voor ouderen goede voorzieningen en voor jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn met voldoende werkgelegenheid in Tubbergen en de regio, voldoende aanbod van hoogwaardige huisvesting, sport en recreatie, met andere woorden het alternatief voor de stad.

Krachten bundelen om doelen te bereiken. De kracht van Samen!


Motie bijensterfte.

door Henk Wessels op 5 december 2016

Motie bijensterfte In de raadsvergadering van 28 november vroeg de PvdA fractie aandacht voor de zorgelijke situatie m.b.t. bijen, hommels en vlinders.

lees verder »

Verslag begrotingsvergadering

door Henk Wessels op 11 november 2016

Verslag begrotingsvergadering De programmabegroting voor het jaar 2017 is maandagavond 7 november raadsbreed aangenomen. De bestuurders en ambtenaren hebben net zolang met bedragen geschoven tot er een bescheiden plusje van 12.000 euro kon worden geboekt.

lees verder »

Reactie begroting Tubbergen

door Henk Wessels op 21 oktober 2016

Reactie begroting Tubbergen Als PvdA fractie hebben we kennis genomen van het persbericht m.b.t. de begroting voor 2017. Ook wij zijn blij met een sluitende begroting, waardoor er geld is om te besteden aan de minima ( kindpakketten) en ook aan een aantal verkeersknelpunten. ( o.a. fietspad van Koersveldweg in Albergen).

lees verder »

Reactie motie van ergenis.

door Henk Wessels op 29 september 2016

Reactie motie van ergernis De PvdA fractie stelt het op prijs dat burgers kritisch en betrokken zijn bij het bestuur van onze gemeente. Daarvoor kunnen alle democratische kanalen worden gebruikt.

lees verder »

Tubbergen Bruist …..

door Henk Wessels op 11 september 2016

Tubbergen Bruist In september 2016 vindt er een werksessie plaats over Tubbergen Bruist. Leden van de werkgroep Tubbergen Bruist gaan in gesprek met raadsleden van de Gemeente Tubbergen, onder meer om invulling te geven aan ons mooie grote, maar o zo lege, Raadhuisplein.

lees verder »

Boerenslimheid of boerenbedrog?

door Henk Wessels op 28 juni 2016

Boerenslimheid of boerenbedrog? De cryptische naam van het coalitieakkoord voorspelde al niet veel goeds…Wat moed, dat moet. Het is me tot op dit moment nog steeds niet helemaal duidelijk wat de diepere betekenis er van is. Misschien duidt het op de samenwerking tussen CDA en GB/VVD. Er is duidelijk geen liefde op het eerste gezicht,

lees verder »

Steun voor oppositie.

door Henk Wessels op 21 juni 2016

  Steun voor oppositie Als eenmansfractie is het moeilijk om oppositie te voeren tegen een machtig coalitieblok van zestien raadsleden. Hoewel je inhoudelijk soms een sympathieke inbreng kunt hebben, word je getalsmatig onderuit gehaald door de aanhang van CDA en GB / VVD, al dan niet gesteund door de fractie van Dorpen Centraal.

lees verder »

Persbericht PvdA

door Henk Wessels op 17 april 2016

Toekomst bibliotheken In december 2014 is de overgrote meerderheid van de Tubbergse gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op de bibliotheken. De PvdA fractie ging niet akkoord, omdat men vreesde dat dit concreet zou leiden tot de sluiting van de vestigingen in Albergen en Geesteren.

lees verder »

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

door Henk Wessels op 31 maart 2016

Gezond leefklimaat In het afgelopen jaar was er veel aandacht voor het afvalwater van de NAM. Naast vele duizenden handtekeningen was er ook een raadsbrede motie in deze raad, omdat we ons zorgen maken over ons Twentse landschap en de gezondheid van onze kinderen.

lees verder »

Beleidsambitie Partij van de Arbeid.

door Henk Wessels op 31 maart 2016

Tijdens de raadsvergadering van maandag 21 maart jl. heeft Henk Wessels, namens de de PvdA fractie, twee beleidsambities ingediend. Eén over de dreigende sluiting van de bibliotheken in Albergen en Geesteren in relatie tot Mijn dorp 2030 en een andere ambitie m.b.t. gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt in onze gemeente.

lees verder »